تازه ترین مقالات

روش تدریس زبان  بخش سوم

روش تدریس زبان بخش سوم

تاریخچه ي این روش به اواخر سال هاي 1960 بر می گردد، زمانی که آموزش سنتی زبان در حال تغییر بوده. هدف این روش کاربرد شیوه...

ادامه مطلب
روش تدریس زبان  بخش دوم

روش تدریس زبان بخش دوم

مبتکر این روش Tames Asher بود و معتقد بود که سریع ترین و کم استرس ترین راه براي یادگیري زبان دنبال کردن دستوراتی است که...

ادامه مطلب
روش تدریس زبان  بخش اول

روش تدریس زبان بخش اول

به مجموعه تدابیري که با استفاده از امکانات موجود براي رسیدن به هدفی مشخص مورد استفاده قرار می گیرد، روش تدریس گفته می...

ادامه مطلب
طرح شناسایی شایستگی های مشاغل و کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش

طرح شناسایی شایستگی های مشاغل و کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش

طرح شناسایی شایستگی های مشاغل و کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش، کیش ایر، بیمارستان کیش و شرکت سرمایه گذاری کیش

ادامه مطلب

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد