روش تدریس زبان بخش سوم

تاریخچه ي این روش به اواخر سال هاي 1960 بر می گردد، زمانی که آموزش سنتی زبان در حال تغییر بوده. هدف این روش کاربرد شیوه هاي ارتباطی است.در این روش تأکید بیشتر بر روي fluency است تا accuracy

 

 

 

 

 

دانلود مقاله روش تدریس بخش سوم

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد